Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green3 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Startowej 5 zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Monika Leśniczak, e-mail: green3.monika@gmail.com.
3. Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Waszych praw.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
• zawarcia i należytego wykonania zawartej z Państwem umowy na określone usługi
• wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
• kontaktu i obsługi w tym także przedstawienia oferty handlowej
5. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.
6. Podanie danych nie jest konieczne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów.
9. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Green3 sp. z o.o. pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.