Dofinansowanie

 

 

Przedsiębiorstwo Green3 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach działania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, pn.: „Szafa automatyki sterującej
przepompownią pneumatyczną z zaawansowaną analizą procesu i zdalnym nadzorem na
zlecenie firmy Green3 Sp. z o.o.”

Cel projektu: wdrożenie w ofercie Wnioskodawcy nowego produktu – szafy automatyki
sterującej przepompownią pneumatyczną z zaawansowaną analizą procesu i zdalnym
nadzorem. Będzie to nowością na poziomie przedsiębiorstwa Green3, a także kraju.

Rezultatem projektu będzie nowy wyrób, który charakteryzował się będzie wieloma
innowacyjnymi rozwiązaniami.
Urządzenie pozwoli na szybkie i zdalne dostosowanie pracy przepompowni pneumatycznych
do panujących warunków w instalacjach. Zakres prac umożliwi takie opracowanie wyrobu,
aby jak najlepiej spełniał te zadania. Wnioskodawca wykorzysta wyniki prac B+R poprzez ich
wdrożenie – rozpoczęcie produkcji urządzenia i oferowania go potencjalnym klientom. Tym
samym firma umocni swoją pozycję względem konkurencji, co zwiększy rozpoznawalność
firmy i przychody z działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 489 540,00 zł
Dofinansowanie: 338 300,00 zł