Przepompownie wód deszczowych – charakterystyka

Przepompownie wód deszczowych

Przepompownie wód deszczowych służą do odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Stosowane systemy kanalizacji często są przestarzałe i wymagają modernizacji. Do studzienek i kratek kanalizacyjnych dostaje się mnóstwo zanieczyszczeń również tych stałych, które powodują zaczopowanie odpływu i w konsekwencji cofanie się wody. Problemem jest również dopasowanie wielkości zbiornika wód opadowych. Nowelizacja ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ma ułatwić finansowanie modernizacji sieci kanalizacyjnych i przepompowni, gdyż środki mają być wpłacane przez gminy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oczywiście na wypompowywanie nadmiaru wód opadowych złożą się wszyscy obywatele. Dlatego warto pomyśleć o przydomowej przepompowni wód opadowych, której instalacja jest równie prosta jak przydomowej oczyszczalni ścieków czy szamba.

Problemy w budowie przepompowni wód deszczowych. O czym należy pamiętać i na jakie problemy może natknąć się inwestor?

Warto pamiętać, że kategoria zagospodarowania terenu ma wpływ na częstość wylania wód. Przy czym im jest ona mniejsza, tym oczywiście dla potencjalnego inwestora jest lepiej. W przypadku terenów o zabudowie willowej częstotliwość wylania wynosi raz na 10 lat, a terenów zabudowy mieszkaniowej raz na 20 lat. Z kolei w centrach miast z reguły sytuacja systemów odpływu wygląda najlepiej ze względu na znajdującą się tam strefę ekonomiczną i częstotliwość określana jest średnio raz na 30 lat. Projektowanie przepompowni wód deszczowych zakłada przyjęcie deszczu miarodajnego, a nie maksymalnych parametrów, zatem ustala się, że wylanie może się przydarzyć. Przepompownie wód deszczowe – miejskie – muszą być okresowo konserwowane i oczyszczane, zwłaszcza w okresie suszy, gdyż wtedy zbiera się w nich najwięcej zanieczyszczeń. Konieczny jest wybór odpowiedniej pompy z wirnikiem otwartym, stosowanym w przypadku dużych zanieczyszczeń stałych albo pompy z wirnikiem jednokanałowym. Pompy z wirnikiem wielokanałowym stosowane są w przepompowniach przy zakładach przemysłowych, natomiast w gospodarstwach domowych rekomendowane są pompy z rozdrabniaczem. Wody gruntowe nie mogą znajdować się na głębokości co najmniej 1 metr poniżej poziomu gruntu. Zbiorniki dla przepompowni wód deszczowych najczęściej wykonywane są z żelbetonu i zamykane pokrywą. Musi się tam znajdować również właz.

Serwis  przepompowni ścieków

Przydomowa przepompownia wód deszczowych – zasady działania

W przypadku przydomowej przepompowni wód deszczowych zbiornik wykonany najczęściej z polietylenu podzielony jest na strefy. Kluczowy dla jej działania jest wyłącznik pływakowy pompy oraz wyłącznik pływakowy znajdujący się w zbiorniku. Poziomy ścieków czy wód oznaczone są od S1 do S4. Kiedy woda opadowa osiągnie poziom S2 pompa zostaje uruchomiona, a gdy spadnie do poziomu S1 wyłączona. Pompownia, aby działała prawidłowo musi być wyposażona w system odpowietrzania. Zatem powyżej powierzchni gruntu na trawniku widoczne są kominki wentylacyjne, które nigdy nie mogą być zasłonięte np. przez warstwę śniegu. Właz przepompowni wód deszczowych nie musi być widoczny, gdyż na co dzień, kiedy niekonieczna jest konserwacja lub kontrola może być przysłonięty np. żwirem.

Tam, gdzie system odprowadzania wód opadowych jest w jakiś sposób zakłócony, konieczne jest zastosowanie przepompowni. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń może uchronić przed wylewaniem wody po intensywnych opadach deszczu.Jeżeli jesteś zainteresowany, to skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami telefonicznie albo napisz wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego.

Zadzwoń: 662 057 115